Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

February 24 2015

3957 5290 420
Marek Hłasko, Pętla
Reposted fromIkuszka Ikuszka

December 19 2014

Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko
Reposted frompijanapowietrzem pijanapowietrzem viamhsa mhsa

December 12 2014

Łatwiej oczyścić się z wielkich omyłek niż z drobnych świństw.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted frommhsa mhsa
(…) latanie jest jak kobieta i jeśli się ją kocha, to wtedy boisz się, że nie jesteś dosyć dobry dla niej i że nie starczy ci życia, aby się nią nacieszyć. Ale to czujesz tylko wtedy, jak naprawdę kochasz, bo nie obchodzi cię przecież, co powie czy pomyśli o tobie dziwka, z którą gdzieś tam śpisz, a rano wychodzisz na palcach, żeby jej nie obudzić i żeby już z nią nie gadać.
— Marek Hłasko, Palcie ryż każdego dnia
Reposted frommhsa mhsa
Lecz aby płynąć, musieliśmy wiosłować we dwójkę.
— Marek Hłasko
Reposted frommhsa mhsa

October 23 2014

Reposted fromswojszlak swojszlak viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa

October 20 2014

Reposted fromblackdrama blackdrama viaBloodEve BloodEve

October 19 2014

4100 13d0 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier

August 28 2014

Reposted fromnewnightmare newnightmare

July 13 2014

Reposted fromczarnycukier czarnycukier

July 02 2014

Reposted fromwetryagain wetryagain

June 22 2014

Reposted frompassionative passionative

April 21 2014

Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viascorpix scorpix

April 11 2014

April 06 2014

Reposted fromshallowness shallowness

April 05 2014

Reposted frompassionative passionative
Reposted frompassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl