Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2014

Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju
Reposted fromintotheblack intotheblack viascorpix scorpix

March 30 2014

Można przejść przez każde piekło, można przeżyć każdą tyranię, można wydostać się z każdego bagna i z każdej udręki, jeśli istnieje choć odrobina pewności czy choćby nadziei, że gdzieś istnieje człowiek, który chodzi tak samo jak ty, oddycha tak samo jak ty, tak samo cierpi, poszukuje czy walczy pozostając czystym.
— M. Hłasko
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamarekhlasko marekhlasko
To kwestia wielu dni, wielu bolesnych i strasznych chwil. A tymczasem życie bezlitośnie przechodzi obok. Człowiek młody, który nie zastanawia się nad sensem i celem swego życia, w związku z tym nie przeżywa udręk - to człowiek małej wartości
— Marek Hłasko/"Po prostu" nr 30 z 1954
Reposted fromsfeter sfeter viasuchamess suchamess
- Powiedziałem już pani: nie mam czasu, aby być czarującym. (...) Pozerem też nie jestem. Bywam tylko przesadnie bezczelny jak każdy nieśmiały człowiek.
— Marek Hłasko, "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromcudoku cudoku viasuchamess suchamess

March 27 2014

Nie wiem, ile książek przeczytałem tego roku, przypuszczam, że kilkaset. I z każdym dniem wiedziałem mniej; i z każdym dniem popadałem w rozpacz, że nigdy nie przeczytam tego, co powinienem przeczytać.
     
— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare
Brakuje mi u niego elementu zazdrości u bitego. I tego, że bity wolałby być bijącym. I tego, że bity marzy, aby bić.
     
— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare

Możesz do spotkać w bardzo prosty sposób. Jeśli usłyszysz od jakiejś kobiety, że czytała "Biesy" i że jest zachwycona, to znaczy, że jest przyjaciółką Edwarda.

— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare

Ludzie wciąż jeszcze nie wiedzą, że w uczuciu wdzięczności jest piekielnie dużo nienawiści.

— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare

Jest to miłość nieszczęśliwa; miłość bez cienia wzajemności; i już chyba ostatnia.

— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare
Szalejemy na widok munduru, nawet jeśli jest to mundur ochotnika straży pożarnej lub członka gwardii papieskiej.
     
— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare

 Przegraliśmy życie; przegraliśmy przyszłość; a teraz przegraliśmy tę noc. Gasimy papierosa i wychodzimy.
     

— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative

March 17 2014

 - Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej? 

— Hłasko ( fb.com/polecamHlaske )
Reposted fromhlaskology hlaskology viahardbitch hardbitch

March 15 2014

Patrzycie na ludzi i nie widzicie tego, co w nich tkwi tu, w środku...
— Marek Hłasko - "Trudna wiosna"

March 13 2014

Można przejść przez każde piekło, można przeżyć każdą tyranię, można wydostać się z każdego bagna i z każdej udręki, jeśli istnieje choć odrobina pewności czy choćby nadziei, że gdzieś istnieje człowiek, który chodzi tak samo jak ty, oddycha tak samo jak ty, tak samo cierpi, poszukuje czy walczy pozostając czystym.
— M. Hłasko
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viascorpix scorpix

March 09 2014

Można przejść przez każde piekło, można przeżyć każdą tyranię, można wydostać się z każdego bagna i z każdej udręki, jeśli istnieje choć odrobina pewności czy choćby nadziei, że gdzieś istnieje człowiek, który chodzi tak samo jak ty, oddycha tak samo jak ty, tak samo cierpi, poszukuje czy walczy pozostając czystym.
— M. Hłasko
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
4191 3483 420

Hłasko

Reposted fromczarnycukier czarnycukier

March 07 2014

Był to jednak zimny ogień inteligenta, który nie daje nic prócz blasku. 
— Marek Hłasko; Dom mojej matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare
Mam osiemnaście lat i gotów byłbym zabić za każdy listek oderwany z drzewa moich marzeń...
— Marek Hłasko; Dom mojej matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare
Marzenie pozostanie czysta, nawet wtedy kiedy inni wdepczą ci je w błoto. 
— Marek Hłasko; Dom mojej matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl