Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

February 24 2015

3957 5290 420
Marek Hłasko, Pętla
Reposted fromIkuszka Ikuszka

December 19 2014

Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko
Reposted frompijanapowietrzem pijanapowietrzem viamhsa mhsa

December 12 2014

Łatwiej oczyścić się z wielkich omyłek niż z drobnych świństw.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted frommhsa mhsa
(…) latanie jest jak kobieta i jeśli się ją kocha, to wtedy boisz się, że nie jesteś dosyć dobry dla niej i że nie starczy ci życia, aby się nią nacieszyć. Ale to czujesz tylko wtedy, jak naprawdę kochasz, bo nie obchodzi cię przecież, co powie czy pomyśli o tobie dziwka, z którą gdzieś tam śpisz, a rano wychodzisz na palcach, żeby jej nie obudzić i żeby już z nią nie gadać.
— Marek Hłasko, Palcie ryż każdego dnia
Reposted frommhsa mhsa
Lecz aby płynąć, musieliśmy wiosłować we dwójkę.
— Marek Hłasko
Reposted frommhsa mhsa

October 23 2014

Lepiej się rozstać. W każdej sprawie ludzkiej istnieje krąg, którego nie powinno się przekraczać. Lepiej odejść i ocalić chociażby wspomnienia. Szacunek. Godność. To mimo wszystko nie są takie głupie sprawy, jak by się zdawało
— M.Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa

October 20 2014


Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec. 
— Marek Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama viaBloodEve BloodEve

October 19 2014

4100 13d0 420
jesienne "Namiętności" 

zdj. Sylvia Schangri 
Reposted fromczarnycukier czarnycukier

August 28 2014

- Powiedz mi po angielsku: umiałam robić tak, abyś kochał mnie w deszczu.
- You made me make love to you in the rain.
- Nie możesz tego powiedzieć inaczej?
- Mogę. - Powiedziałem. - You made me fuck you in the rain.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted fromnewnightmare newnightmare

July 13 2014

"- Agnieszka.
- Co, kochanie? 
- Gdybym nie miał ciebie, nie chciałoby mi się żyć. Ty jesteś teraz jedyną rzeczą, w którą wierzę naprawdę. Ty, nic więcej. Mam chyba prawo tak myśleć. Gdybym nie miał ciebie, zrobiłbym wszystko, aby się zgnoić do końca, tak, żeby już nigdy nie kochać, nigdy nie wierzyć i nigdy nie cierpieć. Bez ciebie ta strona krat nie ma dla mnie sensu, tak samo jak i tamta. Rozumiesz?
- Tak. Ale nie mów już o tym. Myśl o jutrze.
- Dobrze. 
- Przyrzeknij mi. Przyrzeknij mi, że będziesz myślał tylko o jutrze, że nie wspomnisz nawet o tamtym wszystkim. Dobrze? - Tak." 
— — Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromczarnycukier czarnycukier

July 02 2014

Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain

June 22 2014

Nie wiem, po co żyję, jeśli nie kocham nikogo…
— M. Hłasko
Reposted frompassionative passionative

April 21 2014

Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.
— Marek Hłasko - "Pętla"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viascorpix scorpix

April 11 2014

"Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości."
— Marek Hłasko

April 06 2014

8928 c1ee 420
Mistrzowie zupy
Śmieszne - rzekł Franciszek - Człowiek zawsze marzył o jednym: żeby zrozumieć swój czas, swój cel, swoje miejsce, swój sens i swoją chwilę w wieczności. Teraz, kiedy jest najbliższy tego, świadomość jest jego głównym przeciwnikiem. Lepiej nic nie rozumieć-to choroba. 
— Marek Hłasko "Cmentarze"
Reposted fromshallowness shallowness

April 05 2014

Świat to gromada zwierząt wałęsających się po gównie.
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative
Cholera mi do tego co śmieszne, a co nie. Ja wolę zginąć na swój sposób, niż żyć i cieszyć się na wasz.
Reposted frompassionative passionative
Im dłużej człowiek walczy, tym mniej myśli o wolności
— Marek Hłasko "Cemntarze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl